Over ons

Comgoed Greenboard is onderdeel van Comgoed. Samen vormen de bedrijven een keten om op duurzame en innovatieve wijze inkomende en uitgaande grondstoffen zoals compost, biomassa, champost en grond- en reststoffen te verhandelen. Met de nieuwe Greenboardplant voegt Comgoed ook het productieproces van de grondstoffen aan haar bedrijfsactiviteiten toe.

Uw basis voor groei!

“Het is inmiddels 20 jaar geleden dat wij met Comgoed gestart zijn. Het circulair denken en het hergebruiken van producten zit al sinds jaar en dag diep in onze genen en daar wilden we destijds wat mee gaan doen. Zo zijn wij op het idee gekomen om een onderneming te starten in het verhandelen van bodemverbeteraars. Onze missie is het vinden van een goede toepassing voor alle stromen die wij in het proces tegenkomen. Om dat te realiseren focussen wij ons op duurzaamheid, circulariteit en innovatie.”

“In Nederland is er een enorme achterstand met het bouwen van huizen en is de druk op de woningmarkt hoog. Wij willen bijdragen aan de oplossing voor dit probleem door het produceren van duurzame eco-platen: Greenboard. Met onze plant kunnen wij een hele grote hoeveelheid van deze platen produceren die gebruikt kunnen worden om op een efficiënte en duurzame manier huizen te bouwen. Voor het produceren van de platen gebruiken wij, in plaats van hout waar bomen voor gekapt moeten worden, organische reststromen die normaal gesproken gedeeltelijk eindigen in de verbrandingsoven of op de stortplaats. Wij geven deze groene reststromen een tweede leven door ze in te zetten als bouwmateriaal, zodat ze de aankomende 20-30 jaar een functie hebben. Daarmee verlengen we de levensduur van deze bouwstoffen. Een prachtig voorbeeld van circulariteit, daar krijgen wij energie van!”

DSC_7895 kopiëren

Frank Franzen

Directie

DSC_7851 kopiëren

Florus van der Paauw

Directie

DSC_7887 kopiëren

Paul van Hooijdonk

Directie

Comgoed

Een hogere gewasopbrengst met gecertificeerde compost, voordelig duurzaam stoken met biomassa, uw bodem verbeteren met humusrijke champost of uw grond- en reststoffen optimaal afvoeren en valoriseren voor hergebruik. Al meer dan vijftien jaar leveren wij een compleet assortiment van compost, biomassa, champost en grond- en reststoffen. Meer informatie over Comgoed leest u op de website. 

Onze klanten

Wij zijn een ervaren, professionele en betrouwbare partner van onder andere de agroindustrie, potgrondindustrie, energiecentrales, afvalbedrijven, spaanplaatindustrie, glastuinbouw, boomkwekerijen, groenvoorziening, aannemers, tuincentra en particulieren.

Kernwaarden

Onze producten

Compost

Een structureel gezondere bodem met volop voedingsstoffen voor uw gewassen. Dat bereikt u – zonder kunstmest – met de hoogwaardige compost van Comgoed. 

Champost

Met een hoog organische-stofgehalte is champost een perfecte bodemverbeteraar voor (biologische) land- en tuinbouw, fruitteelt, akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt.

Biomassa

Als alternatief voor fossiele brandstoffen, kan biomassa worden gebruikt. Comgoed levert vier soorten: kachelsnippers, afvalhout, houtpellets en gesnipperd & geshredderd vershout.

Grond- en reststoffen

Comgoed helpt u bij het optimaal afvoeren van grond- en reststoffen, wat voor u ‘afval’ is, maar stoffen die voor een ander doel hergebruikt kunnen worden. Zo ontstaat dus een duurzame, circulaire oplossing.

Groene reststromen circulair verwerken

Met grote voordelen voor natuur en milieu