Ons plan

Op het industrieterrein gaan wij een plant bouwen waar verschillende soorten groene reststromen verwerkt zullen worden tot vijf producten: hoogwaardige potgrond en compost voor professioneel gebruik in de land- en tuinbouw, Greenboard, structuurmateriaal en biomassa.

Groene reststromen circulair verwerken

Met grote voordelen voor natuur en milieu

Processen in de Greenboardplant

Hoe gaat het in zijn werk

De groene reststromen die worden gebruikt bestaan onder andere uit GFT-afval, tuinbouwafval (plantresten uit groentekassen), groenafval, bermgras en houtsnippers. Het materiaal wordt bij binnenkomst met elkaar gemengd waarna het een bewerkingsproces ondergaat. Tijdens de verschillende fases in het proces ontstaan er vijf nieuwe producten. Dit proces ziet er als volgt uit:

  1. Groene reststromen komen bij ons binnen en worden met elkaar gemengd.
  2. Het mengsel ondergaat een hygiënisatieproces en wordt gehomogeniseerd.
  3. Schoon en droog groenafval wordt gezeefd en raakt vocht kwijt. Het gezeefde product moet nog goed nadrogen en kan daarna worden gebruikt als potgrond.
  4. De iets grovere fractie gaat verder het droogproces in.
  5. Het restproduct bestaat nu vooral uit hout. Met dit hout produceren wij Greenboard, plaatmateriaal dat vergelijkbaar is met bekende bouwmaterialen als spaanplaat of multiplex.
  6. Het resterende materiaal wordt gebruikt als structuurmateriaal. Hiermee kan het droogproces op gang worden gebracht. Daarom wordt dit materiaal weer terug in het begin van het proces gebracht.
  7. Het laatste stukje restproduct dat overblijft, gebruiken we als biomassa. Deze biomassa zal worden ingezet voor de opwekking van warmte en elektriciteit. Tevens wordt uit de rook CO2 gehaald. De warmte en de CO2 leveren wij terug aan tuinders en bedrijven in de buurt. De elektriciteit gebruiken wij zelf op onze locatie. Wij wekken meer elektriciteit op dan we gebruiken. De stroom die we niet zelf kunnen benutten zal aan het stroomnetwerk worden geleverd.

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Wat is Greenboard?

Greenboard (ook wel Ecoboard of Bioboard genoemd) is een plaatmateriaal dat op duurzame wijze geproduceerd wordt uit (groene) afvalstromen. Greenboard is kwalitatief vergelijkbaar met bekende bouwmaterialen als spaanplaat of multiplexplaten en daarmee uitstekend geschikt om op grote schaal te worden toegepast in de bouw- en meubelsector in Nederland en Europa. Het product scoort hoog op belangrijke onderdelen als: sterkte, brandveiligheid, ademend, recyclebaar en circulariteit (C2C).

Door reststromen optimaal te hergebruiken zorgen we ervoor dat zo min mogelijk reststromen een niet-duurzame bestemming krijgen en zetten we in op maximale circulariteit. Dat is de basis voor de Greenboard productie. Het omzetten van reststromen in herbruikbare (bouw)stromen sluit naadloos aan bij de wereldwijde klimaatagenda. Greenboard is daarmee een goed voorbeeld van circulaire productie en recyclen.

CO2 negatief

Ons proces is dusdanig ingericht dat de groene reststromen volledig circulair kunnen worden gebruikt. Wij werken energieneutraal en ons productieproces is zelfs CO2-negatief. Dat wil zeggen dat wij CO2 terug kunnen leveren aan bedrijven die dat in hun processen in kunnen zetten. Zo helpen we samen het klimaat te verbeteren en zorgen we voor een betere toekomst voor ons allemaal.

Veelgestelde vragen

Ja, doordat de gemeente tegenwoordig met een nieuw inzamelsysteem werkt waarbij papier-, plastic-, gft- en restafval gescheiden wordt ingezameld, is er meer gft- en groenafval beschikbaar voor hergebruik. Gft- en groenafval is heel geschikt om te hergebruiken, net als bermgras, slootmaaisel van het waterschap en andere vrijkomende organische reststromen uit de regio. Wij zorgen voor een nieuwe bestemming van deze groene reststromen door er nieuwe eco-platen van te maken die gebruikt kunnen worden in de woning- en projectbouw.

Nee, binnen het bestemmingsplan moet alles overdekt verwerkt worden. Daarnaast wordt de lucht afgezogen waarna deze wordt ontstoft middels verschillende technieken. Nadien wordt deze nogmaals ontgeurd door een 4-traps luchtwasser en biobed. Na deze behandeling zal de schone lucht pas naar buiten gaan.

We hebben een verkeersplan laten maken door een deskundig en onafhankelijk bureau. Wij streven ernaar dat iedere vrachtwagen die ons terrein op komt, ook weer vol het terrein verlaat zodat we de transportbewegingen zoveel mogelijk reduceren. Op dit moment gaan er over de N59 zo’n 15.000 tot 20.000 vervoersbewegingen per dag. Wij verwachten zo’n 160 vervoersbewegingen per dag nodig te hebben voor onze plant. De toename van het aantal vervoersbewegingen op het totale aantal vervoersbewegingen op de N59 is daarmee minimaal te noemen. Bovendien gaat het transport vanaf de N59 vrijwel direct het industrieterrein op zodat er weinig overlast is voor de omgeving.

Als directie wonen en / of werken we tientallen jaren op het eiland. Ook zijn de verschillende Comgoed-bedrijven al jaren op het eiland gevestigd. Daarnaast is de fabriek absoluut geen chemie-achtig bedrijf. We zijn een duurzaam en circulair bedrijf dat werkt met organische reststromen. Iets wat ons inziens perfect past op het industrieterrein in Oude-Tonge.

Deels wordt er bij deze plant geïnvesteerd in moderne was- en filtertechnieken om emissie zoveel als mogelijk te reduceren. Voor wat betreft stikstof zijn er daarnaast op het eiland beschikbare stikstofvergunningen gezocht en vastgelegd. De hiermee ontstane extra stikstofruimte zal worden ingezet voor de realisatie van dit initiatief. Hierbij zal 70% van de vastgelegde stikstofruimte voor de locatie worden ingezet. 30% zal worden teruggegeven aan de natuur.

De staalslakken zijn gewoon een bouwstof. Er ontstaan pas problemen als (regen)water in contact komt met de slakken en daarna in sloten stroomt. In de tijdelijke bouwfase waarbij slakken met folie bedekt zijn, is dat risico aanwezig. Vandaar dat in overleg met de verschillende instanties verschillende preventieve maatregelen zijn getroffen. Als extra controle worden de sloten continu gemonitord. In de definitieve situatie zijn de slakken ‘ingepakt’ in de betonfundering van de plant en is er geen kans meer op mogelijke milieuverontreiniging.

Voor het totale proces van innemen, bewerken en produceren zijn in onze plant ongeveer 80 mensen nodig. Daarnaast focussen we op de regionale bouw en installatie en onderhoudsbedrijven die ons de aankomende jaren kunnen ondersteunen.

Wij hebben te maken met seizoensreststromen. Dat wil zeggen dat we op het moment van oogst of in het hoogseizoen wanneer er bijvoorbeeld veel gemaaid wordt, veel reststromen binnenkrijgen en in de winter, wanneer er juist weinig activiteiten zijn, minder stromen binnenkrijgen. De reststromen die wij op de piekmomenten binnenkrijgen moeten we tussentijds binnen opslaan, zodat we het hele jaar door een constante hoeveelheid Greenboard kunnen produceren.

Verder is het belangrijk dat het gebouw voldoende hoogte heeft, omdat er vrachtwagens moeten kiepen en er een kraan staat om reststromen te voorsorteren.

De gebouwen voldoen aan het bestemmingsplan, alleen de schoorsteen is hoger. Dit komt doordat een schoorsteen boven de daken uit moet steken om voldoende natuurlijke trek te hebben.

Bij het produceren van Greenboard komen gedurende het productieproces vier nevenproducten vrij: hoogwaardige potgrond en compost, biomassa en structuurmateriaal. Deze producten verkopen wij deels en gebruiken wij deels zelf in onze productieprocessen. Zo wordt de potgrond en compost afgezet voor professioneel gebruik in de land- en tuinbouw. Daarmee werken we tevens mee aan de doelstellingen van de VPN (Vereniging Potgrond- en Substraatfabrikanten Nederland) om te zorgen dat in 2025 het organisch materiaal voor de professionele markt voor 35% uit hernieuwbare grondstoffen bestaat.