MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat bij Comgoed hoog op de prioriteitenlijst. Daarom proberen wij met de bouw van onze plant een steentje bij te dragen aan doelstellingen die voor klimaat, milieu en omgeving belangrijk zijn. Een aantal hiervan lichten wij graag aan u toe.

350.000 ton reststromen verwerken

Naar verwachting zullen we zo’n 350.000 ton reststromen verwerken. Gezien de ondercapaciteit die de Nederlandse afvalindustrie heeft om groene reststromen op een goede manier te verwerken, zorgen we dus voor hergebruik van groen afval dat anders een niet-duurzame bestemming had gekregen.

40.000 m2 zonnepanelen

Op het dak van onze plant worden ruim 40.000 m2 zonnepanelen geplaatst. Hiermee worden de processen in de plant van stroom voorzien. Door het ruime oppervlak aan zonnepanelen wekken we meer stroom op dan we zelf gebruiken. De stroom die we over hebben leveren we aan tuinders in de buurt die hiermee hun kassen kunnen verwarmen.

20 MW restwarmte terugleveren

Tijdens het droogproces wordt energie toegevoegd. De warmte in het proces wordt opgevangen, waarna we het condenseren van zo’n 70 graden naar 20 graden. De tussenliggende 50 graden zetten we om in hoogwaardige CO2. Deze CO2 gebruiken we deels zelf voor de processen op ons bedrijf en het andere gedeelte leveren we terug naar tuinders in de buurt die hiermee hun gewassen laten groeien of andere bedrijven in de omgeving die CO2 verwerken in hun bedrijfsprocessen. Wij leggen 68.000 ton CO2 vast tijdens onze processen. In totaal wordt er 20 megawatt restwarmte hergebruikt. Dit staat gelijk aan het warmtegebruik van 10.000 huishoudens per jaar.

80 nieuwe arbeidsplaatsen

De nieuwe plant vormt een uitbreiding op onze huidige bedrijfsactiviteiten en daarmee creëren we werkgelegenheid voor het eiland Goeree-Overflakkee. Naar verwachting zullen er zo’n 80 nieuwe arbeidsplaatsen ontstaan in de plant en voor de transportbewegingen daaromheen.